Ο Χαράλαμπος Αριστοτέλους συνομιλεί με τον Γ.Γ της ΕΚΑ Πανίκο Χάμπα από το μεσαίωνα μέχρι τις μέρες μας το ζητούμενο παραμένει το ίδιο… !!!