Με σχετική εγκύκλιο της η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα αποκαλύπτει με στοιχεία, τα οποία αποδεικνύουν πέραν πάσης αμφιβολίας, ότι ο Συνεργατισμός βρίσκεται σε σαφώς καλύτερη θέση απο τις τράπεζες.

Το Κίνημα σήμερα διαθέτει ρευστά πάνω απο 2,5 δις Ευρώ και δείκτη κεφαλαιουχικής επάρκειας 14% σε σχέση με μόλις 9% που ζητά η Κεντρική Τράπεζα. Η Τράπεζα Κύπρου έχει 10,2% και η Ελληνική 9,3%.

Οι πιο πάνω αριθμοί συμπεριλαμβάνουν την αύξηση των προβλέψεων για μη εξυπηρετούμενα δάνεια στα 2,5 δις Ευρώ.

Έχοντας υπόψη μας όλα αυτά τα στοιχεία για το Συνεργατικό Κίνημα είναι να διερωτάται κανείς, προς τι λοιπόν αυτά που συμπεριλαμβάνονται στη δανειακή σύμβαση, όπου αναφέρουν, ότι:

Όλες οι επενδύσεις του οργανισμού που θεωρούνται μη συνήθεις εργασίες όπως αναφέρονται στο παράρτημα β πρέπει να εκποιηθούν μέχρι το τέλος του 2018. ένα συγκεκριμένο ξεκάθαρο σχέδιο εκποίησης το οποίο περιλαμβάνει σημεία αναφοράς τα οποία θα ενημερώνονται τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο στον εποπτικό επίτροπο, θα ολοκληρωθούν μέχρι το Σεπτέμβρη του 2014 και θα περιλαμβάνουν όλα τα στάδια εκποίησης (αξιολόγηση, εντοπισμό πιθανών αγοραστών, παραλαβή δεσμευτικών προσφορών κ.ο.κ.) για την εκποίηση αυτών των τομέων και ότι καμιά διευκόλυνση δανεισμού – παρατραβήγματος θα χορηγείται σε πρόσωπο, εταιρεία, να συνδράμει, ολικώς ή μερικώς, στη χρηματοδότηση, άμεσα ή έμμεσα, στην αγορά μη σύνηθες εργασιών οι οποίες θα εκποιηθούν μέχρι το 2018.

Είναι ηλίου φαεινότερο λοιπόν, ότι εάν συνεχίσουν την πορεία που χάραξαν, όχι μόνο δεν θα έρθει το πραγματικό «fresh money» που επικαλούνται αλλά δεν θα πάρουν ούτε την πραγματική αξία των δευτεροβάθμιων εταιρειών.

Θα ξεπουλήσουν τα εμπορικά Τμήματα και γενικά τον μη πιστωτικό τομέα. Θα απολέσουν ένα κύκλο εργασιών πέραν των €100 εκ. που κάνει σήμερα ο μη πιστωτικό τομέας και κυρίως θα πλήξουν και την διακηρυγμένη εξαγγελία της κυβέρνησης, ότι δηλαδή η Αγροτική Οικονομία θα συμβάλει σημαντικά στην επανεκκίνηση της οικονομίας.

Ενώ η Κ.Σ.Τ. κλείνει τα Εμπορικά καταστήματα για τα αγροτικά χρειώδη, ο ιδιωτικός τομέας ανοίγει δικά του, Γιατί;

Η απόκτηση ξανά της εμπιστοσύνης των 400,000 μελών του Συνεργατισμού πετυχαίνεται μέσα απο τις πολιτικές που παίρνονται απο την Κ.Σ. Τράπεζα και τα 18 ΣΠΙ, στην καθημερινότητα, στις συναλλαγές και με συμπεριφορές που να αποδεικνύουν στην πράξη, ότι κύριο μέλημα τους, είναι ο κόσμος, το κοινό όφελος και όχι η εξυπηρέτηση οποιανδήποτε συμφερόντων.

Εμείς δεν θα επιτρέψουμε να χαθούν ότι δημιούργησαν οι πατεράδες και παππούδες μας, θα τα προασπιστούμε. Η σύσκεψη των 26 κοινοτήτων του ελεύθερου διαμερίσματος Μόρφου με τις Αγροτικές Οργανώσεις, αυτό το μήνυμα στέλλουν προς κάθε κατεύθυνση.

Κάνουμε έκκληση προς την νέα ηγεσία της Κ.Σ. να αρχίσει ένας εποικοδομητικός διάλογος, για να ξεπεραστούν τα όποια προβλήματα.